Кафедра військової підготовки

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наказ про організацію відбору громадян для проходження військової підготовки у 2023 році

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

НАКАЗ № НОН/14/2023


м. Київ

«20» січня 2023 р.

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 «Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу», наказу Міністерства освіти України та Міністерства оборони України від 15.08.2018 № 910/412 «Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів», наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289 «Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу»

Н А К А З У Ю :

1. Створити відбіркову комісію з проведення конкурсного відбору громадян України для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у складі:
Голова відбіркової комісії – завідувач кафедри військової підготовки Дубінін В.В.
Заступник голови відбіркової комісії – заступник завідувача кафедри військової підготовки з навчальної та наукової роботи Царенок О.О.
Секретар відбіркової комісії – начальник відділення персоналу та стройового Горлінська А.А.

1.1. Підкомісія з оцінки рівня успішності навчання, допризовної підготовки громадян України:
голова підкомісії: голова предметно-методичної комісії (ПМК) тактики старший викладач Рясний В. С.
Члени комісії:
викладач ПМК тактики Гаврилюк І. І.;
викладач ПМК тактики Теплюк А.Г.

1.2. Підкомісія з професійного психологічного відбору:
голова підкомісії – викладач ПМК загальновійськових дисциплін Власов В.О.
Член підкомісії:
викладач ПМК загальновійськових дисциплін Стукан С.О.
викладач ПМК бойового застосування озброєння Повітряний Сил Вовк В.М.

1.3. Підкомісія з оцінки рівня фізичної підготовки:
голова підкомісії – голова ПМК загальновійськових дисциплін, старший викладач Білошицький В.І.
Члени підкомісії:
викладач ПМК загальновійськових дисциплін Канюка О.Ф.;
викладач ПМК загальновійськових дисциплін Рощенко С.В.

2. Для розгляду апеляцій громадян за результатами конкурсного відбору призначити апеляційну комісію у складі:
Голова комісії – заступник завідувача кафедри військової підготовки з навчальної та наукової роботи Царенок О.О.
Члени комісії:
викладач ПМК загальновійськових дисциплін Бех С.М.
викладач ПМК бойового застосування озброєння військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Кононенко В. А.

3. В період з 1 лютого по 28 липня 2023 року конкурсній комісії провести конкурсний відбір громадян України, які виявили бажання навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб, як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою (за контрактом).
Прийом документів розпочати з 01 лютого 2023 року.

4. Завідувачу кафедри військової підготовки Дубініну В.В.
організувати інформування громадян України про терміни та порядок прийому документів і проведення конкурсного відбору громадян для проходження військової підготовки шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сторінці КПІ ім. Ігоря Сікорського;
надати закладам вищої освіти, з якими укладено договір про організацію військової підготовки здобувачів вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу, інформацію про терміни та порядок прийому документів і проведення конкурсного відбору громадян для проходження військової підготовки;
графік проведення вступних іспитів розмістити на сайті кафедри до 31 березня 2022 року.;
протягом одного місяця з дня видання наказу про зарахування, укласти контракти про військову підготовку громадян.

5. Відповідальність за організацію і проведення конкурсного відбору та контроль за виконанням членами комісій своїх обов’язків покласти на завідувача кафедри військової підготовки Дубініна В.В.

6. Директорам навчально-наукових інститутів та деканам факультетів визначити відповідальних осіб по взаємодії із кафедрою військової підготовки, до 28 лютого 2023 року надати прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон на телеграм кафедри: kvp@ kpi.ua/

8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Жученка О.А.

Ректор

Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ