Умови вступу

Блок-схема вступу

Конкурсний відбір проводиться серед громадян України чоловічої та жіночої статі, які бажають проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та яким на початок військової підготовки не виповнилося 40 років.

Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 «Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України», затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами).

Громадянам України для початку конкурсного відбору необхідно:

  • подати до приймальної комісії (вул. Верхньоключова 4, каб. 206) заяву про бажання проходити військову підготовку та відомість успішності, або витяг із навчальної картки з оцінками, підписані деканом факультету (за основним місцем навчання) і завірені печаткою деканату;
  • копію паспорта громадянина України (1, 2 та 11 сторінки);
  • копію ідентифікаційного коду;
  • копію приписного свідоцтва;
  • довідка військово-лікарської комісії про придатність до військової служби.

Направлення для проходження військово-лікарської комісії видається на кафедрі військової підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за адресою: вул. Верхньоключова, 4, каб. 202 з 9:00  до 17:00 щоденно, крім суботи та неділі.

Для участі у конкурсному відборі студентам необхідно:

В день проведення конкурсного відбору (день проведення буде вказано у розділі новини) прибути о 14:30 за адресою м. Київ, вул. Верхньоключова, 4,  при собі мати паспорт громадянина України, приписне свідоцтво або військовий квиток, довідку (оригінал) про висновок військово-лікарської комісії.

Конкурсний відбір складається з:

  • перевірки рівня допризовної підготовки;
  • перевірки рівня фізичної підготовленості;
  • професійно-психологічного відбору.