Вступ

Правила прийому 2024


Конкурсний відбір

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу (далі – військова підготовка) на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Громадяни, які навчаються у закладах вищої освіти (далі – ЗВО), що не мають військових навчальних підрозділів (далі – ВНП), можуть проходити військову підготовку у ЗВО, що мають такі підрозділи, або у вищих військових навчальних закладах (далі – ВВНЗ).

Громадянам, які проходять військову підготовку, згідно із законодавством надається Відстрочка від призову на строкову військову службу, звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.


Порядок дій

1. Подати документи до приймальної комісіії (вул.Верхньоключова 4, каб 221)

Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я декана факультету (директора інституту) ЗВО, у якому вони здобувають відповідний ступінь вищої освіти. Інші категорії громадян України – на ім’я голови відбіркової комісії.

Після підписання заяви деканом факультету (директором інституту) громадяни надають до відбіркової комісії встановлений перелік документів, а саме:

 • підписану заяву;
 • копію паспорта громадянина України (стор. 1,2,11) чи обох сторін паспорта у формі ID-картки з обов’язковим наданням довідки про реєстрацію місця проживання;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду);
 • копію приписного свідоцтва (крім осіб жіночої статі);
 • відомість успішності за час навчання та середній бал за 100-бальною шкалою – для студентів;
  для громадян України, які мають диплом бакалавра, або магістра – копію диплома та додатка до нього;
 • оригінал медичної довідки військово-лікарської комісії про придатність до військової служби (надається після проходження військово-лікарської комісії).

2. День відбору

Прибути у вказаний день (згідно графіка вступу) за адресою м. Київ, вул. Верхньоключова 4, з наступними документами:

 • паспорт громадянина України;
 • приписне свідоцтво або військовий квиток;
 • довідку (оригінал) про висновок військово-лікарської комісії;

3. Конкурсний відбір включає 4 складових:

 • оцінку рівня фізичної підготовленості;
 • цінку рівня знань з допризовної підготовки;
 • професійний психологічний відбір;
 • оцінку рівня успішності навчання (відомість успішності, завірена деканатом ЗВО за попередні семестри навчання за 100-бальною шкалою);