Предметно-методична комісія Загальновійськових дисциплін

Голова предметно-методичної комісії загальновійськових дисциплін

кандидат політичних наук
доцент
підполковник запасу

БІЛОШИЦЬКИЙ Володимир Іванович

 

 

Предметно-методична комісія загальновійськових дисциплін є структурним підрозділом кафедри військової підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ПМК загальновійськових дисциплін укомплектована досвідченими викладачами, які мають високий науковий та професійний рівень і здійснюють військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу за трьома напрямками:

  • загальновійськова підготовка (статути ЗСУ та їх практичне застосування (у т.ч. стройова підготовка), стрілецька зброя та вогнева підготовка, військова топографія, тактична медицина, запобігання корупції та виховання доброчесності військовослужбовців);
  • організація та методика роботи з особовим складом (методика роботи з особовим складом підрозділу, воєнна історія України, основи політичних і правових знань);
  • організація морально-психологічного забезпечення (морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування військ (сил), військова психологія, військова педагогіка ( у т.ч. лідерство).

 

 На практичних заняттях з вогневої підготовки

Складання громадянами України Військової присяги на вірність Українському народові

 

ПМК ставить перед собою наступні завдання:

  • формування необхідної теоретичної бази, виховання у дусі поваги до положень Статутів Збройних Сил України, розширення професійної ерудиції і кругозору, вироблення самостійності і ініціативи, свідомого ставлення до виконання військового обов’язку та особистої відповідальність за захист Батьківщини;
  • розглянути і дослідити основні теоретичні положення щодо організації роботи з особовим складом, розкрити теоретичні проблеми психології особистості і психології військового колективу, ознайомити з методологією та методами досліджень соціальної психології,
  • вироблення наукового світогляду, розвиток творчого мислення, самостійності і ініціативи, основ формування моральної та психологічної готовності до виконання завдань за призначенням;
  • вивчення основ стрілецької справи, будови штатної стрілецької зброї, формування навичок ведення стрільби;
  • вміння організовувати морально-психологічне забезпечення бойової діяльності підлеглих та надавати методичні поради, щодо подолання негативних психічних станів під час бойових дій, на основі досвіду російсько-української війни 2014-2023 р.р.

На заняттях з військової топографії

На заняттях з тактичної медицини

З початком пандемії COVID-19 і широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну ПМК загальновійськових дисциплін одна з найперших впровадила в освітній процес систему управління навчанням і курсами – платформа MOODLE та віртуальні дистанційні платформи навчання інших закладів вищої освіти.

Викладачі ПМК:

БІЛОШИЦЬКИЙ Володимир Іванович – доцент, кандидат політичних наук;

КАНЮКА Олексій Федорович – старший викладач;

ПУЗИРЬОВ Микола Олександрович – викладач, кандидат військових наук;

ВЛАСОВ Володимир Олексійович – викладач;

РОЩЕНКО Сергій Віталійович – викладач;

БЕХ Сергій Миколайович – викладач.